www.rkcmalmo.se

Romska Kulturcentret i Malmö

Sidebar
Menu
sep 2009

Romsk kulturvecka 2009

Romska Kulturcentret i Malmö har nu avslutat sin satsning ”Romska Kulturveckan” och resultat är en storartad succé! Den romska kulturveckan som genom fördes 14 – 18 september 2009 var första gången som Romska Kulturcentret i Malmö samlat viktiga delar av sin reguljära verksamhet och erbjudit allmänheten att ta del av dessa under en intensiv vecka på olika platser i Malmö. Samverkan skedde med ett stort antal aktörer bl.a. Folkets Park, Malmö Museer, Folkets Bio Panora, BioCentrum, Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium m.fl. till vilka Romska Kulturcentret i Malmö vill rikta ett stort tack till.

Satsningen har varit ett första led till att göra den romska kulturen än mer tillgänglig för allmänheten och ge samhället en nyanserad och förbättrad syn till den romska kulturen. Romska Kulturcentret i Malmö uppskattar det totala publikantalet till 845 personer baserat på uppgifter från de samverkande aktörerna vilket är ett väldigt bra resultat. Romska Kulturcentret i Malmö fattade i ett tidigt skede beslut om att ställa in den planerade avslutningen med ett romskt bröllopsarrangemang i Folkets Park pga. den tragiska villabranden i Staffanstorp den 2 september. Dock återkommer denna aktivitet i sin fulla skala i samband med kulturcentrets arrangerande av den romska nationaldagen 8 april 2010.

Den romska kulturveckan kommer efter denna storartade succé att vara ett fast årligt inslag i Romska Kulturcentret i Malmö och kommer att genomföras under september månad varje år.

Här nedan kan Ni se bilder och medias bevakning från den romska kulturveckans aktiviteter.


Sydsvenskan:
http://sydsvenskan.se/malmo/article550892/Romsk-kulturvecka-i-parken.html

Skånska Dagbladet:
http://www.skd.se/article/20090914/NYHETER/317680206

Radioinslag i SR P4 den 18 september 2009:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1955977&BroadcastDate=&IsBlock=

Tidningen City Malmö/Lund den 16 september 2009:

Artikel CITY

Förberedelser

Förberedelserna inför varje arrangemang är mycket viktiga för arrangemangets förutsättningar och även så för Romska Kulturveckan. Förberedelserna inför den romska kulturveckan var många och ett stort antal romer var medverkande till denna satsning kunde genomföras med så gott resultat. Här visar vi lite bilder och klipp från det förberedande arbetet:Se filmklipp >>

Fotoutställning Romer i Sverige och Europa


Fotografen och författaren Ann Eriksson ställer ut sin fotoutställning på Romska Kulturcentret i Malmö. Utställningen visar foton och texter från hennes möten med romer under hennes mångåriga arbete som författare och fotograf i Sverige och Europa. Utställningen pågår from. den 14 september tom den 30 november 2009. Ann Eriksson är författare till böckerna ”Zigenarliv” samt ”Tjejen från Tanto” som finns att låna på Romska Kulturcentret i Malmö.
Menu