www.rkcmalmo.se

Romska Kulturcentret i Malmö

Sidebar
Menu
Program

Program Romer 500 år i Sverige

29 september
Invigning,
Moriska Paviljongen,
begränsade platser max 150 st
Folkets Park, Norra Parkgatan 2  
040-685 40 30

14.00 Invigningstal Hanna Thomé, kommunalråd
Moderator: Erland Kaldaras

14.15 Föreläsning,
Monica Caldaras,
Romernas historia i Sverige

14.45 Föreläsning, Fritz Rosendahl,
Resande folkets historia
i Sverige

15.15 Paus

15.30 Mänskliga Rättigheter, Christina Johnson

16.00 – 19.00. Middag och underhållning

30 september
Romernas religion
Studiefrämjandet
Ystadsgatan 53 
040-10 87 80

15.00 Välkomsttal/historia
Erland Kaldaras.
Moderator:
Erland Kaldaras

15.10 Svenska Kyrkan

15.40 Katolska Kyrkan

16.10 Paus

16.30 Romska religiösa företrädare

17.00 Paneldebatt/frågestund

17.30 Avslutning

1 oktober
Utbildningsfrågor
Malmö stadsbibliotek
Kung Oscars väg 11, 040 660 85 00.
Anmälan krävs. För anmälan:
iren.horvatne@pub.malmo.se

13.00 Välkomsttal, Theresa
Kwiatkowska / Irene Horvatne
Moderator: Marian Wydow

13.10 Christina Rodell Olgac, romernas utbildningshistoria

13.40 Mai Beijer, modersmål ur ett historiskt perspektiv

14.10 Paus

14.30 Anna-Karin Hedenskog, Modersmålsenheten Malmö Stad

15.00 Baki Hasan/Språkrådet

15.30 Djura Ivanov, Therese Eriksson, Irisskolan

16.00 Avslutning

2 oktober
Filmvisning,
Romska Kulturcentret i Malmö
Ystadsvägen 46, 4 vån
040-89 235

18.00 Välkomsttal, Erland Kaldaras

18.10 Film, begränsade platser,

19.30 Diskussion

20.00 Avslutning

3 oktober
Nutidens romer,
Moriskan, Spegelsalen
Folkets Park, Norra Parkgatan 2  
040-685 40 30

18.00 Välkomsttal, Irene Horvatne / Erland Kaldaras Moderator: Diana Bogelund

18.10 Romernas organisering
inom föreningslivet

18.20 Romska Kulturcentret i Malmö

18.35 Romska Informations- och Kunskapscentret

18.50 Paus

19.00 Malmö Romska Idécenter

19.15 Romska föreningar i Malmö

19.45 Debattpanel

20.00 Avslutning


4 oktober
Äldre romer berättar
Studiefrämjandet
Ystadsgatan 53 
040-10 87 80

13.00 Välkomsttal Marian Wydow.
Moderator: Marian Wydow

13.10 - 13.50 Äldre romer berättar

13.50 Paus

14.10 -14.50 Äldre romer berättar

14.50 Paneldebatt

15.10 Avslutning


5 oktober
Avslutning, Rådhuset
OBS! Inbjudna deltagare

18.00 Avslutande middag med
kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson

Rom för en dag

Romska Kulturcentret i Malmö genomför barnaktiviteten Rom för en Dag under hela sommaren 2010 i Malmö.

Rom för en Dag ger barn och unga möjlighet att träda in i romernas mystiska och äventyrsfulla liv för en kort stund. Lämplig ålder är 5 – 19 år men alla är välkomna att delta i aktiviteterna. Det kommer att bjudas på romsk musik, sång och dans samt så får alla deltagare prova på romska kläder, lära sig tala romanés mm.

Rom för en Dag finns på plats följande dagar kl. 12.00 – 14.00.

Program 2010

Juni
16/6 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00
17/6 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00

23/6 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00
24/6 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00

30/6 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00


Mer info: www.malmofolketspark.se

Juli
1/7 Folkets Park kl. 12.00 – 14.00
9/7 Enskifteshagen (Annelund) kl. 12.00 – 14.00
23/7 Enskifteshagen (Annelund) kl. 12.00 – 14.00


Augusti
17/8 Kommendanten, Malmö Museer kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
18/8 Kommendanten, Malmö Museer kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
19/8 Kommendanten, Malmö Museer kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
20/8 Kommendanten, Malmö Museer kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00


Mer info: www.malmo.se/museer

Arrangemanget genomförs med stöd av Malmö Stad.

Menu