www.rkcmalmo.se

Romska Kulturcentret i Malmö

Sidebar
Menu
DATA/IT
Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder romska ungdomar möjligheten att utveckla sin kompetens till data och IT. Kurser för lättare och även mer avancerade ordbehandlingsprogram kommer inom kort att påbörjas på Romska Kulturcentret i Malmö.
Menu