Den långa vägen – tillsammans når vi dit


Romska Kulturcentret i Malmö skapar genom projektet förutsättningar för att förebygga missbruk bland romska unga samt unga vuxna. I samverkan med bl.a. Föräldraföreningen Mot Narkotika kommer en utbildning skapa förutsättningar för att unga och unga vuxna stödjer andra i förebyggande syfte genom samtal och dialog. Utbildningen varvas med föreläsningar, aktiviteter och workshops. Inom projektet är ambitionen att skapa föräldragrupper som verkar förebyggande även efter projektets slut. Projektet genomförs i Malmö i samverkan med FMN Malmö, personal från sjuk- och missbruksvård m.fl.

Projektet genomförs med stöd av MUCF och i samverkan med Föräldraföreningen Mot Narkotika.


Konsekvenser av drogmissbruk

Martin från Föräldraföreningen mot Narkotika upplyste om konsekvenser av drogmissbruk. Såväl ekonomiska som rättsliga.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Föräldraföreningen mot narkotika

Martin Bauhn från Föräldraföreningen mot narkotika presenterade föreningens arbete och syfte i ett första av flera planerade workshops och aktiviteter i förebyggande syften.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö


Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö