Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Projekt


Romska Kulturcentret i Malmö driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romer i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Romska platser

På fem (5) platser i nordöstra Skåne har Romska Kulturcentret i Malmö och Regionmuseet Kristianstad låtit uppföra minnesmonument över forna romska lägerplatser. Minnesmonumenten är unika och de enda i världen att markera forna romska boplatser. Minnesmonumenten är öppna för allmänheten att ta del av och Romska Kulturcentret i Malmö arrangerar även pedagogisk verksamhet i anslutning till minnesmonumenten och även guidade studiebesök. Minnesmonumenten finns i Bromölla, Kivik, St. Olof, Arkelstorp samt Degeberga.

Flamenco

Bli en eldig och passionerad flamencodansare. Överraska nån nära eller som du håller kär med flamenco! För dig som jobbar hemifrån och behöver en timeout eller vill skicka en kär hälsning till någon eller bara alltid velat lära dig flamenco så erbjuder nu Romska Kulturcentret i Malmö enkla kurser i flamenco som alla klarar av. Det kostar inget och tar ca 5 minuter.

Våra mycket uppskattade kurser i flamenco ger utrymme för att enkelt lära sig passionerad och eldig flamenco. Följ de enkla stegen i dessa kurser.

Romska smycken

Romska Kulturcentret i Malmö synliggör ett tusenårigt arv, romska smycken från olika tidsperioder och med en rik historia hämtad från stora delar av världen. Läs boken Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva eller ta del av den digitala utställningen med samma namn. Den digitala utställningen kan läsas upp på romani chib, flera variéter.

Digitalt arkiv

Romska Kulturcentret i Malmö samlar in äldre romers berättelser och levnadsöden för att bevara för framtida generationer. Lyssna till de äldre romernas unika berättelser om en tid förr, att leva som rom då och nu.

Mina första sagor

Nu finns den romska sagoboken "Mure anglune paramitchi - Mina första sagor" att ladda ner. Boken är en landets mest använda läromedel för undervisning i romani chib men även omtyckt av många föräldrar för de fina godnattsagorna. Boken finns inläst på olika varieteter av romani chib och kommer inom kort att finnas på hemsidan.

Matlagning

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder alla att ta del av våra uppskattade matlagningsprogram. Barn, unga och vuxna lagar mat tillsammans och enkla råvaror blir till fantastiska måltider. Programmen är ej textade på svenska.


Romska bilder

I samverkan med Hälsinglands museum genomförde Romska Kulturcentret i Malmö en nationell satsning där syftet var att samla in, identifiera och digitalisera fotografier på romer i olika sammanhang. Insamlingen har skett dels. genom att privata innehavare av bilder har donerat eller lånat ut fotografier för inskanning eller genom samverkan med bildbyråer och museer som har fotografier men inte har digitaliserats eller identifierats har kunnat välja att donera eller låna ut fotografierna till Romska Kulturcentret i Malmö eller Hälsinglands museum.

Hantverk

Romska Kulturcentret i Malmö re-vitaliserar det romska hantverket. Med romska barn och ungdomar skapas nya förutsättningar för det romska hantverkets överlevnad och modernisering. Ny design med inspiration från det traditionella hantverket skapar oändliga möjligheter. Följ utvecklingen på nära håll och ta del av re-vitaliseringen. Här hittar du såväl bilder som filmklipp, artiklar och mycket annat.

Lungo drom

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder skolor att ta del av romernas rika historia, unika kultur och nutida situation i Sverige, Europa och resten av världen. Lungo Drom (den långa vägen) består av studielådor fyllda med hantverk, kläder och andra föremål som ges till liv när barnen får ta del av dem i ett mycket uppskattat interaktivt rollspel som tusentals svenska skolbarn tagit del av.

Zigenarmissionen

Romska barn förvägrades skolgång i Sverige tom 1959. Zigenarmissionen var en frikyrklig organisation som reste runt under sommarloven och undervisade romska barn några dagar eller veckor i tältskolor ute i landet. Lärarnas rapporter, intervjuer med de romer som var elever och fotografier har resulterat i en vandringsutställning. Drömmen om skolan vände sig till allmänheten men fokuserade på skolelever. Drömmen om skolan kunde bokas 2018 – 2021 i hela landet från norr till söder och är nu ett avslutat projekt.

Romska röster

I samverkan med Svenska kyrkan har Romska Kulturcentret i Malmö velat skapa förutsättningar för dialogmöten mellan representanter för den romska minoritetsgruppen samt majoritetsbefolkningen. I projektet har vi valt att lyfta unga romer och deras levnadsöden för att majoritetsbefolkningen ska få ökad förståelse för hur antiziganism påverkar deras vardag och liv. Romska röster var ett projekt med syftet att skapa dialog mellan unga romer och majoritetsbefolkningen. Målet var att minska antiziganism och förebygga fördomar mot romer. Dialogmöten har genomförts i samverkan med skånska församlingar. Inom projektet erbjöds även möjligheten att besöka de sex (6) permanenta romska minnesplatser över romska lägerplatser som finns i Skåne och även lyfta fram äldre romer som levt på dessa lägerplatser.

Den långa vägen

Romska Kulturcentret i Malmö har genom projektet Den långa vägen – tillsammans når vi dit haft ambitionen att skapa förutsättningar för att förebygga missbruk bland romska unga samt unga vuxna. I samverkan med bl.a. Föräldraföreningen Mot Narkotika har en utbildning skapat förutsättningar för ökad kunskap om missbruk och dess konsekvenser för såväl den enskilde missbrukare som för anhöriga samt skapat förutsättningar för att unga och unga vuxna stödjer andra i förebyggande syfte genom samtal och dialog. Utbildningen varvades med föreläsningar, aktiviteter och workshops. Inom projektet var ambitionen att skapa föräldragrupper som skulle verka förebyggande även efter projektets slut men detta har inte kunnat genomföras under projektperioden. Projektet är avslutat och genomfördes i Malmö och med stöd av MUCF och i samverkan med Föräldraföreningen Mot Narkotika.

Språkkurs

Romska Kulturcentret i Malmö har initierat en språkkurs för romska barn och unga. Romani chib är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och i riskzonen för att förminskas i användning eller försvinna helt vilket är verkligheten för romer i flera länder. Målet har varit att ge romska barn och unga att utveckla sin egna varietet och dessutom även lära sig nya varieteter av romani chib. Totalt har fem (5) språkkurser och två (2) språkläger genomförts inom projektet. Deltagarna har genom att medverka i språkkurserna och språklägren förstärkt de befintliga ordförråden av romani chib samt skapat förutsättningar för att lära nya ord på olika varieteter av romani chib som helhet. Projektet är avslutat och genomfördes med stöd av Region Skåne samt Institutet för språk och folkminnen.

Jag läser på romani

Romska Kulturcentret i Malmö är stolta för att inom kort publicera traditionella romska sagor och berättelser som kan läsas på romani chib. Ambitionen är även att inom kort publicera romska sagor på svenska.

Romsk vagn

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder museer och andra kulturinstitutioner möjligheten att ställa ut landets enda bevarade romska trävagn. Vagnen är byggd i Sverige i början av 1940-talet och har en levnadshistoria framtill 1959 då romerna blev bofasta. Vagnen transporterades därefter till Östtyskland där en ny romsk familj levde i den till östblockets kollaps 1989. Vagnen har restaurerats till sitt ursprungliga skick och till vagnen går det även att boka utställningar, tidstypiska föremål, föreläsningar och andra aktiviteter.

Vi läser om romer

Vi läser om romer är ett pedagogiskt läromedel framtaget för att bidra till att öka kunskapen om romer. Läromedlet laddas ner kostnadsfritt och är ett komplement till undervisningen om Sveriges nationella minoriteter.

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö