Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Romska bilder

I samverkan med Hälsinglands museum genomförde Romska Kulturcentret i Malmö en nationell satsning där syftet var att samla in, identifiera och digitalisera fotografier på romer i olika sammanhang. Insamlingen har skett dels. genom att privata innehavare av bilder har donerat eller lånat ut fotografier för inskanning eller genom samverkan med bildbyråer och museer som har fotografier men inte har digitaliserats eller identifierats har kunnat välja att donera eller låna ut fotografierna till Romska Kulturcentret i Malmö eller Hälsinglands museum. Målet har och är fortfarande att skapa en unik digital bilddatabas med en ”glömd historia”. Romerna har funnits i Sverige i minst 500 år. Prioriterat är fotografier tagna under 1900 – 1960-talet då romerna fortfarande var ett kringresande folkslag i Sverige. Vi är dock intresserade av alla fotografier, stora som små, oavsett skick.

Fotografierna kommer att digitaliseras och finnas tillgängliga på den egna hemsidan www.romska bilder.se samt på www.digitaltmuseum.se
Du kan med dina bilder vara med och skapa ny historia och samtidigt bidra till att romernas historia blir synliggjord och mer tillgänglig.

Om du väljer att donera fotografier kommer de att förvaras tryggt i säker miljö på Hälsinglands museum i Hudiksvall.


Kontakta oss
Romska Kulturcentret i Malmö
kansli@rkcmalmo.se
Romernas historia
Romernas historia
Romernas historia
Romernas historia
Romernas historia
Romernas historia

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö