• Stacks Image 3528
  • Stacks Image 3531
  • Stacks Image 3534

Romska platser

Romska platser

I samverkan med Regionmuseet Kristianstad genomför Romska Kulturcentret i Malmö ett unikt projekt där målet är att lokalisera ett tiotal forna romska lägerplatser i Sverige. Under nästan 500 år var romerna ett kringresande folk utan en fast plats i samhället och tvingades med bara några korta dagars mellanrum slå läger i by efter by. Romerna återvände ofta till samma plats år efter och år och blev med tiden mer eller mindre en tradition att romer slog läger på samma plats med olika förväntningar och förutsättningar varje gång.

Minns du när romerna kom till byn? Vill du dela med dig dina minnen?

Dessa platser är sedan länge nu ett minne blott men genom en uppsökande verksamhet där Regionmuset Kristianstad och Romska Kulturcentret i Malmö intervjuar den äldre majoritetsbefolkningen och den äldre generationen romer vill vi i projektet lokalisera dessa forna romska lägerplatser och med skyltar markera ut dem och skapa nya förutsättningar för den nya generationen romer och majoritetsbefolkning att minnas samt skapa ny historia.

Kontakta oss

Erland Kaldaras Nikolizsson, Romska Kulturcentret i Malmö
erland.kaldaras@telia.com / 0707-259111

Elisabeth Ekstam, Regionmuseet Kristanstad
elisabeth.ekstam@regionmuseet.se / 044-135728 / 0763-094849

Starka känslor i Kivik
Starka känslor i Kivik

Minnesmonument över romska lägerplatser invigdes den 26 april av bl.a. landshövding Anneli Hultén.

Totalt invigdes 5 minnesmonument i lika många skånska orter. Minnesmonumenten är unika och de enda i världen att markera forna romska boplatser. Romer från hela landet deltog i festligheterna. Romska Kulturcentret i Malmö är mycket stolta över dessa monument och tacksamma för det goda samarbetet med Regionmuseet i Kristianstad.
Stacks Image 11953
Title
Stacks Image 11954
Title
Stacks Image 11955
Title
Stacks Image 11956
Title
Stacks Image 11957
Title
Stacks Image 11958
Title
Stacks Image 11959
Title
Stacks Image 11967
Title

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö