RKC logotyp
  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Välkommen till Romska Kulturcentret i Malmö


Romska Kulturcentret i Malmö uppvaktade kungaparet i samband med konungens 70-års födelsedag.

Eldsjälarna Monica Caldaras och Ivan Nikolizsson hade med sina två barnbarn Martin och Erland som även passade på att gratulera kungaparet till det nyaste tillskottet i kungafamiljen, prins Alexander.

Påvens kalott

Ett stort antal romska EU-migranter har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att skapa sig nya förutsättningar. Flera av dem hamnar tyvärr på våra gator och torg i Sverige. Carlos Luna som är en privatperson och god vän till Påven Fransiscus har påpekat detta för Påven som för att visa sitt stöd donerat sin solideo papal, kalott som han bär till vardags. Kalotten ska säljas till förmån för romska EU-migranter i Sverige. Under tiden kalotten finner en köpare ställs den ut på Romska Kulturcentret i Malmö from den 27 januari 2015.

Lungo drom, studielådor

Lungo Drom, den långa vägen, är ett samarbete med Regionmuseet Kristianstad som tillsammans med flera aktörer framtagit de unika studielådorna som dels kan bokas via AV Media (Skåne) eller via Romska Kulturcentret i Malmö. Studielådorna innehåller föremål samt kläder som ska ge skolklasser möjligheten att själva eller i samverkan med centrets föreläsare öka sin kunskap till den nationella minoriteten romer. Studielådorna som bokas via kulturcentret kan beställas i hela landet.

Romskt liv – fotografier som minns

Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum har inlett ett viktigt samarbete med att samla in romska fotografier för att bevara för framtiden. Tiden är knapp och i många byrålådor ligger gamla fotografier som tagits i samband med möten med romer på 1900 –talets första hälft. Insamlingen pågår i hela landet och vi är intresserade av alla slags fotografier med romer. Alla format tas tacksamt emot. Om du vill ha tillbaka fotografiet så går det även bra.

Läs mer på www.romskabilder.se för mer information om hur du kan vara med och bevara minnen för framtiden.
Projektet genomförs av Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum med stöd av Kulturrådet.

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö