www.rkcmalmo.se

Romska Kulturcentret i Malmö

Sidebar
Menu
Välkommen till Romska Kulturcentret i Malmö

Romska Kulturcentret i Malmö är ett utav två nationella romska institutioner grundade och drivna av engagerade romer i Sverige. Romska Kulturcentret i Malmö har sin historia i Romska Biblioteket som startade sin verksamhet 1998 i Malmö. Verksamheten bedrevs i trånga lokaler med begränsade möjligheter. Sedan 1998 fanns redan en tanke om ett romskt kulturcenter i Malmö där den romska kulturen, historien och dess framtid skulle samlas under ett tak. 1998 var romerna en ännu icke erkänd minoritetsgrupp i Sverige och inga möjligheter fanns för grundandet av en romsk institution i Sverige. Året därefter beslöt Sveriges regering att erkänna bl.a. romerna som en nationell minoritetsgrupp i Sverige vilket därmed gjorde det möjligt för romerna att sätta sina planer om ett eller flera kulturcenter i verk.

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder med sin breda verksamhet en möjlighet för allmänheten såväl unga som äldre att ta del av den romska kulturen, lära om den romska historien och bättre förstå romernas situation idag i Sverige. Som besökare är Ni i fokus. Romska Kulturcentret i Malmös mål är att öka det svenska samhällets kunskap och förståelse för den romska kulturen samt att erbjuda det romska samhället en gemensam mötesplats för såväl aktiviteter som plattform för diskussion om framtiden för den romska kulturen. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder allmänheten att ta del av den romska kulturen genom olika aktiviteter och verksamheter knutna till kulturcentret. Genom att allmänheten erbjuds denna möjlighet stärks förutsättningarna för ett fördomsfritt och mer kunnigt samhälle.
Romska Kulturcentret i Malmö arrangerar dagligen olika lösningar för såväl mindre som större grupper men även enstaka nyfikna besökare är välkomna. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder ett stort antal föreläsningar om den romska kulturens olika inriktningar.

Romska Kulturcentret i Malmö besöks årligen av ca. 20 000 besökare och är den mest besökta romska institutionen i Sverige och antalet besökare beräknas stiga allteftersom fler och fler blir medvetna om romernas existens i Sverige.Detta tyder på att Romska Kulturcentret i Malmö är en vikig del i allmänhetens sökande efter information och även en del av svenskt kulturliv.
Romska Kulturcentret i Malmös mål är att framföra samtliga romska gruppers kulturer och historia dock med en fokusering på de inhemska romernas 500 åriga historia i Sverige. Om du är intresserad av ett samarbete eller av att besöka Romska Kulturcentret i Malmö v.g. kontakta oss.


Menu